Telefon: 0760.633.933

Profile

Specializare

Durata Studiilor

Asistent medical generalist

3 ani

Asistent medical  de farmacie

3 ani

Asistent medical  de balneofiziokinetoterapie

3 ani

Asistent medical  de radiologie

3 ani

Asistent medical  de laborator

3 ani

Asistent medical  de igiena

3 ani

Asistent medical  de nutriţie şi dietetică

3 ani

Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

2 ani

Ergoterapeut

2 ani

Pedagog de recuperare

2 ani