Telefon: 0760.633.933

Admitere

Cine se poate inscrie la FEG Zalau ?
Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale 1 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, toate persoanele indiferent de varsta si formatie profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu) care urmaresc obiecive cum ar fi: dobandirea de noi abilitati profesionale, perfectionare, formare continua – pentru a deveni mai competenti pe piata muncii.
Inscrierea
Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG Zalau din Str. Dumbravei nr. 48 (Policlinica Salvosan), Jud. Sălaj, un dosar care va contine:

 

  • Diploma de studii (in copie si original)
  • Foaie matricola (in copie si original)
  • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate (in copie)
  • Certificat de nastere (in copie)
  • Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)
  • Adeverinţa medicala (de la medicul de familie sau dispensarul de cartier)
  • Cerere si contract tip (se vor completa la secretariatul FEG)
  • Doua fotografii tip buletin